TERVETULOA VASTUULLINEN TEKNOLOGIA -TYÖRYHMÄN SIVUILLE!

Vastuullinen teknologia on suomalainen työryhmä, joka painottaa eettisten periaatteiden merkitystä tekoälyn kehittämisessä.  Keräämme tutkimusta siitä, mikä edistää lasten ja nuorten tervettä kognitiivista, psykososiaalista ja fyysistä kehitystä digitalisaation aikana niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Pyrkimyksenämme on myös tuottaa tätä tutkimusta itse.

Tahdomme olla mukana keskustelemassa ja päättämässä siitä, millaiset älyteknologian käyttöä koskevat rajoitukset ovat tutkimustiedon mukaan mahdollisesti tarpeen ja millaiset raja-arvot vaikkapa langattomalle säteilylle ovat tutkitusti lapsille turvallisia. Jaamme tietoa aiheesta ja herätämme julkista keskustelua.

Teemme yhteistyötä muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja olemme vaikuttamassa viranomaisiin sekä päättäjiin tekoälyn kehitystä ja digitalisaatiota koskevissa kysymyksissä.